INDEX - 3* HOTELY - 4* HOTELY - 5* HOTELY - PRAŽSKÝ HRAD - MATICE ČESKÁ - ČESKÁ REPUBLIKA - DOPRAVA - HOSPODÁŘSTVÍ

 

MENU

 

   INDEX
   3* HOTELY
   4* HOTELY
   5* HOTELY
   PRAŽSKÝ HRAD
   MATICE ČESKÁ
   ČESKÁ REPUBLIKA
   DOPRAVA
   HOSPODÁŘSTVÍ

 

MAPA

 

MAPA

 
 
 

 

 
     
     
     
 

HVĚZDY:  3 - 4 - 5

 
Doprava
 
Železniční doprava má nejvýznamnější postavení v přepravě nákladů. 10 000 km železnic, 40% elektrifikovaných. Železniční síť se radialne sbíhá do Prahy která je největší železniční uzel ve státě. Automobilová doprava zabezpečuje přepravu osob a zboží na krátké vzdálenosti. Většímu rozmachu jí brání nedostatečná dálniční síť. Vnitrozemská vodní doprava v ČR se omezuje na řeku Labe a Vltavu. Labe plní funkci říční cesty, která slouží zahraničnímu pbchod a je přes německé průplavy napojena na evropskou vodní síť. Hlavní říční přístavy jsou Praha, Mělník, Ústí nad Labem a Děčín. Námořní flotila kotví v polském Štětíně.

Letiště mezinárodního významu je v Praze.
Potrubní doprava slouží na rozvod zemního plynu z nalezišť na J. Moravě (Hodonín) a karbonských důlních plynů (Ostrava). Přes území státu prochází tranzitní plynovod do jihozápadní a západní Evropy. V Livínove končí ropovod zajišťoval ropu ze zauralských ropných polí.Projektovaná výstavba ropovodu z Ingolstadtu do Litvínova napojí ČR na evropský rozvodný systém. Mezi Litvínova a Bohlenem v Německu funguje etylénovod.

ČR je významným ekonomickým činitelem nár.. hosp.. Po změně politických poměrů v Evropě po roce 1990 se stává významným zdrojem finančních příjmů. K nejvíce navštěvovaným patří Praha, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně.

V zahraničním obchodě se ČR snaží o vyrovnanou bilanci. Dováží hlavně suroviny pro chemický, hutní, textilní a energetický průmysl. Dále potraviny a výrobky moderního strojírenství. Ve vývozu prodávají výrobky sklářského, strojírenského, textilního, keramického, dřevařského a potravinářského průmyslu. Vyváží také výrobky farmaceutického průmyslu. Dále vyváží koksovatelné uhlí, sklářské písky a kaolin. Nejvýznamnější obchodní partner je Německo. Intenzivní je obchod se Srov.

 

Link na letiště praha:  http://www.prague.aero/en/site/uvodni_stranka.htm

Dopravní podnik města PRAHY: http://www.dpp.cz

 

 

© 2009 pre L222 poskytol dizajn CYRIX. n-games.eu -  vyrobil AUREL